Zajímavosti

První sbor dobrovolných hasičů na území bývalého Rakouska-Uherska byl založen roku 1850 v Zákupech. Jeho členové byly převážně němečtí občané Zákup.

První ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl na přelomu roku 1863 a 1864 v Plaňanech.

První motorovou stříkačku PPS-12 v našem okrsku vlastnil SDH Pluhův Žďár (1968). Následovaly motorové stříkačky PS8 v obcích Mostečný, Plasná a Samosoly.