Historie

logo Sbor dobrovolných hasičů Pluhův Žďár byl založen roku 1895 na popud rolníka Jana Čermáka z čp. 11. Prvním starostou sboru byl František Pražma, rolník z čp. 17 a prvním velitelem František Strouhal z čp. 47. Sbor tehdy čítal 25 členů, 18  činných a 7 přispívajících. O rok později si sbor zakoupil svou první stříkačku z příspěvků občanů. Byla vysvěcena a její kmotrou byla kněžna Leopoldina z Paarů.

 V roce 1940 přestali být její služby při hašení využívány a byla pořízena nová motorová dvoukolová stříkačka od firmy R.A. Smekal. Nová technika se již nemohla vměstnat do „hasičské schráně“, a tak byla v roce 1949 zahájena stavba nové hasičské zbrojnice ze stodoly obecního domu čp. 37. Dne 9. července 1950 byla, při příležitosti 55. výročí od založení sboru, slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice.

 Pro rychlejší přepravu techniky byl v roce 1958 přidělen automobil Praga Grant, který zde sloužil deset  let. V roce 1968 byla Praga nahrazena  nákladním automobilem TATRA 805 a zároveň byla pořízena požární stříkačka PPS-12.

 Se stavbou třetí požární zbrojnice se započalo 22. srpna 1981. Dokončena byla 10. prosince 1982, a to zejména díky obětavé práci členů místního hasičského sboru a ostatních občanů obce, kteří zde odpracovali 2964 hodin. Následně nám byla vyřazena Tatra 805 a OIPO (okresní inspekce požární ochrany) nám přidělila dne 27.10.1983 nový automobil AVIA A31 s kompletním vybavením (včetně PPV-12).

 V srpnu 2002 místní SDH pomáhalo při povodních a evakuaci obce Lužnice, za což obdrželo pamětní list a medaily za mimořádné zásluhy.

 

 


 

Znak sboru dobrovolných hasičů (dále jen znak), jehož autorem je Jakub Meinlschmidt, kromě státního znaku podléhá zákonu o duševním vlastnictví.