Požární zbrojnice

V dnešní době SDH i JSDHO Pluhův Žďár používá novou hasičskou zbrojnici v areálu bývalé konírny. Jde již o čtvrtou hasičskou zbrojnici.

hasicarna

Stěhování do nové hasičárny proběhlo 26.8.2023:

 

Předcházející stála vedle kostela (areál penzionu U Zámku). S její výstavbou se započalo 22. srpna 1981. Díky obětavé práci členů i nečlenů SDH (2964 hodin), byla zbrojnice dokončena již 10. prosince 1982, a sloužila do konce srpna 2023.

 
hasicarna   hasicarna1   
hasicarna   hasicarna1