9.11.2017    Prověřovací cvičení na zámku v Červené Lhotě

Dne 9.11.2017 v 15:30 byly svolány JSDHO Pluhův Žďár, Deštná a profesionální jednotka J. Hradec kvůli požáru na zámku v Červené Lhotě. Naštěstí šlo jen o prověřovací cvičení s následným nácvikem dopravy vody z rybníka do zámku (za účelem hašení případného ohně). Následovala prohlídka zámku za účelem seznámení se s prostory, rozvody elektřiny atd.