7.4.2014 Požár lesa v Deštné

Dne 7.4.2014 byl hlášen požár lesa. SDH Pluhův Žďár měl za úkol dálkovou dopravu vody.