9.6.2019 – DĚTSKÝ DEN V PŽ

V neděli 9.6.2019 jsme se zúčastnili akce, kterou pořádala obec PŽ pro děti. Děti dostaly kartičky, a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Za vyplněnou kartičku je čekala sladká odměna.