1.12.2018 – PŘEDÁNÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU

Dne 1.12.2018 proběhlo slavnostní předání nového osobního automobilu, které bude sloužit JSDHO Pluhův Žďár. Klíče nám předal p. starosta Ing. Petr Nohava. Pan vikář Mgr. Ivo Prokop nám auto požehnal a dále s p. hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, ředitelem HZS Jihočeského kraje ÚO Jindřichův Hradec plk. Ing. Lukášem Jankem, bývalým ředitelem HZS Jihočeského kraje ÚO Jindřichův Hradec plk. Ing. Janem Všetečkou a starostou Ing. Petrem Nohavou nám popřáli hodně štěstí, ať nám nové auto dobře slouží, a ať se vždy vrátíme v pořádku.