Ohlášení pálení

Každé pálení je třeba hlásit na místě příslušné krajské operační a informační středisko HZS příslušného kraje. Pro Jihočeský kraj lze pálení nahlásit na tel.č.:

950 230 105

950 230 106

950 230 107

950 230 108

Nebo můžete pálení nahlásit vyplněním formuláře: ZDE