Ohlášení pálení

Každé pálení je třeba hlásit na místě příslušné krajské operační a informační středisko HZS příslušného kraje. Pro Jihočeský kraj lze pálení nahlásit na tel.č.:

950 230 801

950 230 802

950 230 803

950 230 804

Nebo můžete pálení nahlásit vyplněním formuláře: ZDE