Členové SDH

Starosta: Pavel Hryzák

Náměstek starosty: Václav Sedláček

Jednatel:  Vlastislav Šenold

Hospodář: Marie Maryšková

Velitel: Jiří Picka

Zástupce velitele: Jaroslav Kotraba

Strojníci: Bohumír Mikeš, Václav Sedláček

Preventista, vzdělavatel-org.referent, člen výboru: Ing. Petr Janoušek

Revizor: Petr Paščenko

Kronikářka, členka výboru: Mgr. Petra Maryšková

Referentka žen: Marie Maryšková

Členové výboru: Miroslav Drunecký, Jiří Janoušek, Ing. Jiří Janoušek, Jaroslav Kotraba,

 Bohumír Mikeš, Rostislav Ondřej