Akce SDH Pluhův Žďár

Budoucí:

2022

16.4 – Velikonoční zábava – hraje kapela Kabanos

duben – stavění májky na návsi PŽ

duben/květen – sběr kovového šrotu

duben/květen – čištění požární nádrže

květen – sběr kovového šrotu

květen – čištění požární nádrže

květen/červen – účast NŠS v Praze (dle dohody)

červen – dětský den v PŽ (účast dle dohody s obcí)

červen – Memoriál Václava Sedláčka (účast)

červenec – Memoriál Zdeňka Maryšky

září – pouťové posezení

prosinec – vánoční jarmark (účast dle dohody s obcí)

prosinec – vánoční koncert

prosinec – výroční schůze

2023

únor – dětský karneval

18.2. – hasičský ples (kapela Dixie)

Minulé:

Naleznete ve FOTOGALERII