SDH x JSDHO

SDH je občanské  sdružení, které je registrováno  u sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor si na svůj provoz musí vydělat sám. Zabývá se prevencí v oblasti požární ochrany, organizací společenských akcí (plesy, dětský karneval…), svozem železného šrotu a účastní se soutěží v požárním sportu. V čele SDH stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru.

JSDHO je organizační složka, která je zřizována obcí. Veškerá školení, zdravotní prohlídky a akceschopnost jednotky zajišťuje obec. Jednotka je povolávána k požárům, živelným pohromám (povodně, odklízení padlých stromů atd.), záchraně lidí, zvířat atd. V čele je velitel jednotky. Většina členů je zároveň i u SDH, ale není to podmínkou.

Členové JSDHO jsou svoláni k výjezdu pomocí SMS a voláním z operačního střediska v Českých Budějovicích. V případě technických komplikací může pracovník operačního střediska v ČB svolat jednotku sirénou.